Spaarrente belasting

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op 14 januari 2019

De Belastingdienst heft in box 3 belasting over spaarrente als je eigen vermogen boven een bepaalde grens uitkomt. Hoe hoog die grens is en hoeveel belasting over spaarrente je betaalt, lees je in dit artikel.

Heb je veel eigen vermogen? Ontvang de hoogste rente op je spaargeld. Compenseer de vermogens-rendementsheffing. Spaarrente vergelijken >>

Spaarrente belasting 2019

De belasting die je in box 3 over het eigen vermogen betaalt, heet vermogensrendementsheffing. Zoals de naam het al zegt, is dit belasting die je betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Hierbij kun je naast spaarrente denken aan rente over obligaties of dividend. Onder het eigen vermogen valt namelijk niet alleen spaargeld, maar ook beleggingen, een eventuele tweede woning en schulden. Je betaalt echter alleen vermogensrendementsheffing over het rendement van het eigen vermogen boven de 30.360 euro. Voor fiscale partners ligt deze grens op 60.720 euro. 

Belasting over rente - Grondslag sparen en beleggen

Vanaf 2019 wordt de grondslag sparen en beleggen in box 3 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Over het spaardeel en het belggingsdeel wordt een forfairtair rendement van respectievelijk 0,13% en 5,60% in aanmerking genomen in box 3. 

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 0,13% Beleggingsdeel 5,60% Percentage gemiddeld rendement
Tot en met € 71.650 67% 33% 1,93%
Van € 71.650 t/m € 989.736 21% 79% 4,451%
Vanaf € 989.736 0% 100% 5,60%

Haal jij het maximale uit je spaargeld? Vergelijk spaarrekeningen en zie direct hoeveel extra rendement jij behaalt door over te stappen naar de bank met de hoogste rente. Rente spaarrekening >>