Rente extreem laag

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op 05 april 2012

In december verlaagde de Europese Centrale Bank de basisrente van 1,25% naar 1%, het laagste peil in de geschiedenis van de Eurozone. Het effect op de spaarrente is niet uitgebleven.

We tellen sinds 1 januari maar liefst meer dan 240 rentedalingen (50 rentedalingen bij de spaarrekeningen en meer dan 190 dalingen bij de deposito’s, alle looptijden meegerekend) en eer zitten nog minstens 10 rentedalingen voor deze week in het verschiet.

Invloed ECB rente op spaarrentes

De vooruitzichten zijn voor de spaarder op de korte termijn niet gunstig. Diverse indicatoren wijzen erop dat een structurele renteverhoging nog wel even op zich laat wachten. Veel rentes zijn direct op indirect gekoppeld aan de ECB (Europese Centrale Bank). De kans dat de ECB de rente op korte termijn verhoogd is klein. De ECB hoopt met een lage rente de economie te stimuleren. Zolang de economische crisis voortduurt zal de ECB de rente laag willen houden.

Ook het rendement dat wordt vergoed op overheidsobligaties is erg laag. Deze tarieven zijn een belangrijke indicatie voor de rente die banken bereid zijn aan de spaarder te vergoeden. Het spaargeld dat banken niet gebruiken voor kredietverstrekking wordt vaak belegd in overheidsobligaties. Als het rendement laag is zijn de verdiensten hierop laag en zijn de banken niet bereid om een hogere rente voor het aantrekken van geld, uw spaargeld dus, te betalen.

Door de dalende rentes wordt op veel spaarrekeningen een rente vergoed die lager is dan de inflatie. Een vervelend gegeven omdat de spaarder een deel van het opgebouwde kapitaal ziet verdampen en vaak weinig alternatieven heeft of overweegt. Beleggen wordt vaak risicovol gevonden, investeren in goederen (roerende goederen als edelmetalen en kunst of onroerende goederen als grond, woningen, bedrijfspanden) is vaak geen alternatief, zeker niet als het spaardoel vereist dat het geld over een korte of middellange periode weer beschikbaar komt. Datzelfde geldt voor het opbouwen van kapitaal door aflossing van de hypotheek op de eigen woning. Hoewel dit op zich verstandig kan zijn is het voor de spaarder die zijn geld te zijner tijd weer liquide wilt hebben geen optie.

Het effect van de lage rente beperkt zich niet uitsluitend tot de spaarrekeningen. De lage rente bedreigt ook de betaalbaarheid van de pensioenen. De financiering van ons pensioenstelsel leunt zwaar op het rendement dat wordt gerealiseerd op het totale pensioenvermogen, en relatief steeds minder op de premie-inkomsten. Blijft het rendement (mede als gevolg van de lage rente) laag dan is het maar de vraag of de geprognotiseerde rendementen worden behaald. Ook als u zelf spaart voor een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld middels banksparen, zult u geconfronteerd worden met lage rentes. En wat is dan wijsheid? Nu kiezen voor een lange looptijd met de redenering dat de rente over het algemeen hoger is als wordt gekozen voor een lange looptijd? Of kiezen voor een variabele rente in afwachting van hogere rentes? Dat is een lastige afweging.

Een lichtpuntje voor de consument kan bij een aanhoudende lage rente een lagere hypotheek- en leenrente zijn. Met name hypotheekrentes zijn over het algemeen wat minder volatiel dan spaarrentes, maar wellicht ligt een verlaging in het verschiet als de marktrente aanhoudend laag blijft.

Haal meer uit je spaargeld.Vergelijk direct alle spaarrekeningen en zie hoeveel extra rendement jij behaalt door over te stappen naar de bank met de hoogste rente! Spaarrente vergelijken >>