Fiscaal partner en schulden

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op 07 januari 2020

Samenwonen met een partner die schulden heeft hoeft geen probleem te zijn. Zeker niet als hij of zij de schulden gewoon netjes afbetaalt en geen betalingsachterstanden heeft. Maar maak wel duidelijke afspraken over de schulden en leg vast van wie de schulden precies zijn. Zo voorkom je dat de schulden in de toekomst eventueel tóch problemen opleveren.

Samenwonen en schulden partner

Woon je samen met je partner, maar heb je geen samenlevingscontract en geen kinderen? Dan blijven jullie vermogens voor de Belastingdienst en schuldeisers gescheiden. Dus heeft je partner schulden, dan blijven deze van je partner. Schulden vormen alleen een probleem als je partner deze niet volgens afspraak aflost. In het ergste geval legt een deurwaarder beslag op de inboedel. Hierbij maakt hij geen onderscheid tussen de spullen van jou of je partner.

Samenlevingscontract en schulden

Deze problemen voorkom je door een samenlevingscontract op te stellen. Hierin leg je vast wat van jou is en wat van je partner. Ook de schulden neem je hierin op. Zo kun je op elk moment aantonen dat alleen je partner aansprakelijk is voor de schulden en dat een eventuele deurwaarder alleen beslag mag leggen op spullen van hem of haar.

Studieschuld partner

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent de maandelijkse aflossing van de studieschuld op basis van het gezamenlijke inkomen als je toeslagpartners of fiscaal partners bent. Dat ben je als je samenwoont en een samenlevingscontract hebt en/of als er een kind op hetzelfde adres staat en/of als je samen huurtoeslag aanvraagt.

Tip! Is je studieschuld opgebouwt vóór 1 september 2009? Dan kun je een verzoek indienen om het inkomen van de partner buiten beschouwing te laten bij het berekenen van de maandelijkse aflossing. Maar let op! De aflossingsperiode duurt dan wel langer!

Schuldhulpverlening samenwonen

In een schuldhulpverleningstraject is je partner verplicht het te melden als jullie gaan samenwonen. Afhankelijk van het gezamenlijke inkomen verandert de schuldhulpverlener soms namelijk het vrij te besteden bedrag van je partner. Maar als partner hoef je nooit bij te dragen aan de aflossing van de schulden.

Van plan om binnenkort te gaan trouwen? Dan kun je beter even wachten tot het schuldsaneringstraject eindigt. Als partner kun je namelijk wel aangesproken worden op de schulden.

Samenwonen en schulden - Trouwen

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en je partner heeft schulden, dan kun je vastleggen dat je niet aansprakelijk bent voor zijn of haar schulden. Zonder deze huwelijkse voorwaarden kan de schuldenvrije partner toch aansprakelijk gesteld worden voor de schulden.

Samenwonen met schulden - Wat kan ik doen?

Misschien wil je je partner met schulden wel helpen door de schuld (deels) af te lossen. Als je fiscaal partners bent, heeft dit geen gevolgen voor de schenkbelasting. Maar zonder fiscaal partnerschap ziet de Belastingdienst dit als een schenking waarover je partner schenkbelasting moet betalen. Tot 126.723 euro betaalt hij of zij 30 procent schenkbelasting en daarna 40 procent. De jaarlijkse vrijstelling bedraagt 2.207 euro in 2020.

Tip! Een andere manier om je partner te helpen, is samen de financiën eens te bekijken. Wellicht kun je je lening oversluiten naar een aanbieder die een lagere rente aanbiedt. Verschillende leningen samenvoegen kan bovendien meer overzicht geven.