Schulden niet kunnen betalen

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op 15 augustus 2017

Voordat een bank een lening verstrekt, controleert de bank of de lening ook wel past bij je financiële situatie. Maar bij een lange looptijd kan de financiële situatie tussentijds veranderen. Misschien raak je werkloos, daalt je inkomen of krijg je kinderen waardoor je de lening niet meer kunt terugbetalen. Wat kun je dan het beste doen?

Lening niet meer kunnen betalen

Als je je lening niet meer kunt betalen, is het belangrijk dat je meteen contact opneemt met de kredietverstrekker. Meestal vraagt de bank dan om een schriftelijk verzoek om een betalingsregeling. In deze brief leg je uit wat de situatie is en doe je een voorstel voor een betalingsregeling.

Onderneem je zelf geen actie, dan stuurt de kredietverstrekker eerst een aantal aanmaningen en kan hij boetes opleggen. Krijgt de kredietverstrekker hier geen antwoord op, dan schakelt hij een incassobureau in. Deze probeert dan het verschuldigde geld te innen. De kosten voor dit incassobureau moet je zelf betalen. Als laatste optie schakelt de kredietverstrekker een deurwaarder in, die gerechtelijke stappen kan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan beslaglegging op je loon.

Schulden niet meer kunnen betalen – Bemiddeling en sanering

Kom je in de situatie dat je je lening niet meer kunt terugbetalen, dan is het verstandig om eens met iemand naar je financiën te kijken. Laat een vriend of familielid eens meekijken en met een frisse blik beoordelen hoe je je financiën anders kunt inrichten.

Ook bieden maatschappelijk werk en schuldhulpverleningsinstanties hulp bij schulden. Zij bekijken je financiële situatie en stellen vast hoeveel je maandelijks kunt aflossen. Daarna proberen zij eerst schuldenbemiddeling, waarbij ze proberen betalingsregelingen te treffen. Lukt dit niet, dan kunnen zij schuldsanering voor je regelen. De kredietbank neemt dan je schulden over, waarna je zelf de schuld af gaat lossen aan de kredietbank.

Pas als dit allemaal niet lukt, kom je in aanmerking voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een bewindvoerder neemt dan de financiën over en zorgt ervoor dat je schulden binnen 5 jaar zijn afgelost.

Schulden niet kunnen betalen – Wat kun je zelf doen?

Een lening afsluiten betekent dat je een grote verplichting aangaat. Hou er vooraf dan ook altijd rekening mee dat er financieel iets kan veranderen. Daarnaast is het verstandig goed te controleren met welke kredietverstrekkers je in zee gaat en is het belangrijk altijd de voorwaarden en rentetarieven van verschillende aanbieders te vergelijken.

Persoonlijke lening niet meer kunnen betalen - Tips

  • Maak een financieel overzicht met alle inkomsten en uitgaven. Waar geef je veel geld aan uit en waar kun je op besparen? Doe anders boodschappen of zeg te dure abonnementen op.
  • Ben eerlijk over je situatie. Mensen in je omgeving kunnen hier dan rekening mee houden.
  • Leningen samenvoegen geeft meer overzicht en dat lost gemakkelijker af.
  • Veel overbodige spullen die je niet (meer) nodig hebt? Verkoop ze en steek de opbrengst in het aflossen.